จิบ Data วันละนิด

เพื่อเปิดโลกความคิดใหม่ ๆ

DATA + AHOLIC

แหล่งรวมเรื่องที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ ‘ข้อมูล’ จาก
เรื่องรอบตัว เพื่อให้คุณเปิดมุมมองที่มากกว่า
พร้อมบริการวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจร
สำหรับ SME โดยตัวจริงเรื่อง Data

OUR PARTNER

" เพราะเราเชื่อว่า...ทุก Data

สร้างคุณค่าให้เราได้เสมอ "